Ohlášky na neděli 6. září 2020

Dnes je 23. neděle v liturgickém mezidobí.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.
V úterý je svátek Narození Panny Marie, příští neděle bude 24. v liturgickém mezidobí. Příští neděli vykonáme odloženou velkopáteční sbírku na pomoc křesťanům ve svaté zemi, tzv. „na Boží hrob“.

Od této neděle opět probíhají v sakristii během mše sv. v 9.00 katecheze předškolních dětí, vždy od začátku mše svaté do průvodu s dary. Srdečně zveme. Dnes také zahajujeme odloženou přípravu dětí na první svaté přijímání. Bude bývat vždy v neděli v 10 h v sakristii. Předpokládáme, že první svaté přijímání se uskuteční o slavnosti Všech svatých.

Tento týden začínají pravidelné schůzky skautů a vlčat 40. oddílu působícího v naší farnosti. Skauti se budou scházet každé úterý od 16 hodin na faře, vlčata zase každý čtvrtek od 16 na faře. Vítaní jsou všichni kluci, kteří letos půjdou alespoň do první třídy. Bližší informace můžete najít na farních stránkách.

V sobotu se uskuteční výlet pro mládež z naší farnosti ve věku od 13 do 19 let. Sraz je v 9.30 u kostela ve Vranově. Předpokládaný návrat do Brna je v 18.00. Na setkání se těší kaplani Jan i Martin.