Ohlášky na neděli 7. listopadu 2021

Slavíme 32. neděli v liturgickém mezidobí.

Zítra po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. V úterý je svátek Posvěcení Lateránské baziliky, ve středu je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve a ve čtvrtek je památka svatého Martina, biskupa. V pátek je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka, a v sobotu je památka svaté Anežky České, panny. Příští neděle bude 33. v liturgickém mezidobí.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Podobně jako loni, také letos byla rozšířena možnost získání plnomocných odpustků pro zemřelé na celý měsíc listopad. Podrobnosti jsou na farním webu.

Znovu bychom Vás rádi pozvali k zapojení do konzultační fáze biskupské Synody. V týdnu již začnou setkání ve skupinkách, kdo se chcete zapojit, přihlaste se, prosím, prostřednictvím formuláře na webu nebo v sakristii u kostelníka Pavla Zahradníka. Přihlášeným pak zasíláme termíny a témata, ze kterých si mohou vybrat.