Ohlášky na neděli 7. června 2020

Dnes slavíme slavnost Nejsvětější Trojice.

V pondělí po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

Na čtvrtek připadá slavnost Těla a krve Páně. Je to doporučený svátek. Po večerní mši sv. bude následovat eucharistický průvod uvnitř kostela. Do průvodu jsou zvláště zvány děti s květinami.

Příští neděle bude 11. v mezidobí.

V sakristii je stále možné přihlásit se na průvodcovskou službu, kterou budeme v našem kostele poskytovat v rámci programu „Brno a jeho chrámy“ pořádaného městským informačním centrem.

Od pondělí 8. června se zvyšuje limit pro počet účastníků na jedné bohoslužbě ze současných tří set na pět set osob. Zvláštní hygienická opatření zatím zůstávají i nadále v platnosti.