Ohlášky na neděli 7. února 2021

Dnes slavíme pátou neděli v liturgickém mezidobí. K dispozici je nové číslo farního časopisu Tomášek, jak tištěné vzadu v kostele, tak v elektronické formě na farním webu.

Zítra (v pondělí) po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. Na pondělí připadají nezávazné památky sv. Jeronýma Emilianiho a sv. Josefíny Bakhity. Ve středu je památka svaté Scholastiky.

Ve čtvrtek je nezávazná památka Panny Marie Lurdské, je to světový den modliteb za nemocné. Poselství sv. Otce je také na farním webu.

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu s tím, že také příští neděli budou navíc mše svaté v 10 a v 17,30 hodin a na nedělní bohoslužby je nutná registrace – ta bude možná od dnešního (v sobotu večer: zítřejšího) večera od 20 hod.

Prosíme Vás o dodržování protiepidemických opatření, a to včetně omezeného počtu účastníků bohoslužeb, neradi bychom rozšiřovali nutnost registrace i na všední dny.

Příští neděle bude šestá v mezidobí.

Nakonec ještě jedno pozvání – vzhledem k situaci do online prostoru:
Srdečně zveme všechny farníky ke strávení příjemného společenského večera, a to 12.2.2021 v 19:30 hod na Facebooku a Youtube kanálu naší farnosti. Nenechte si ujít zcela jedinečný a úžasný zážitek. Více informací bude zveřejněno na facebookových a internetových stránkách v průběhu týdne. Těšíme se na vás v hojném počtu.