Ohlášky na neděli 8. května 2022

Dnes je 4. neděle velikonoční, den modliteb za duchovní povolání, od 18 hodin zde bude modlitba za Ukrajinu před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Ve čtvrtek v 18.30 se na faře koná další setkání nad Biblí, tentokrát s lektory českého katolického biblického díla doc. Paterem Petrem Chalupou a PhDr. Marii Klaškovou.

Po celý květen bude od pondělí do pátku po večerní mši svaté krátká májová pobožnost.

Příští neděle bude 5. velikonoční. Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.

 

Děkujeme Vám Vaše příspěvky, modlitby i pomoc lidem, kteří uprchli před válkou z Ukrajiny. Rádi bychom nabídli i další pomoc, například setkávání na faře u kávy s českou konverzací nebo podpůrná setkávání rodin, které hostí uprchlíky z Ukrajiny. Zájemci o spolupráci mohou kontaktovat paní Janu Hegerovou.

Připravuje se týdenní zájezd do českých vesniček v Rumunském Banátu v polovině června. Účastníky zájezdu jsou členové našeho chrámového sboru, pan kaplan Patty Pavlíček a také vy, pokud byste se chtěli přidat. Zveme vás, abyste se připojili a doplnili Tomáškovskou partu. Bližší podrobnosti a kontakt jsou na nástěnce.