Ohlášky na neděli 9. června 2024

Dnes je 10. neděle v liturgickém mezidobí.

Zítra po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela.
V úterý je památka sv. Barnabáše, apoštola, ve čtvrtek je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.
Příští neděle bude 11. v mezidobí, pořad bohoslužeb bude dle obvyklého rozvrhu. Od 17.30 bude mít otec Pavel Hověz v našem kostele autogramiádu a prezentaci své knihy Velké dobrodružství.

Děkujeme všem, kdo se aktivně zapojili do organizace Noci kostelů, i všem, kdo jakkoli přispěli k jejímu zdárnému konání.

Pro iniciativu „Brno a jeho chrámy“ potřebujeme od 15. června do 15. září zajistit průvodcovskou službu v kostele, prosíme ty, kdo by měli o tuto brigádu zájem, aby se co nejdříve přihlásili u kostelníka Pavla Zahradníka.