Ohlášky na neděli 9. dubna 2023

Dnes je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční. Na konci každé mše svaté je tradiční žehnání pokrmů.

Zítra, na velikonoční pondělí budou bohoslužby v 7,45, v 9,00 a v 17,30. Po zbytek týdne budou bohoslužby dle obvyklého rozvrhu.

Příští neděle bude 2. velikonoční. Pokud jste v postní době konali dobrovolnou postní almužnu pro charitu, příští neděli bude možné předat v sakristii její výtěžek.

Srdečně zveme mladé od 12 do 25 let na Diecézní setkání mládeže. Letos proběhne v Žarošicích v sobotu 13. května. Přihlásit se je možné online formulářem na stránkách Diecézního centra mládeže do 24. dubna. V případě dotazů se obraťte na otce Josefa Janouška.

Závěrem upřímně děkujeme všem, kdo se jakkoli zasloužili o důstojné slavení letošního velikonočního třídenní službou u oltáře nebo hudbou a zpěvem, a těm, kdo připravili kostel úklidem a sváteční výzdobu.

Přejeme vám všem radostné a požehnané svátky.

 

Srdečně zveme mladé na Diecézní setkání mládeže. Letos proběhne v Žarošicích v sobotu 13.5.2023. Akce je určená pro mládež celé brněnské diecéze ve věku 12-25 let. Zájemci se přihlašujte do 24.4.2023 přes online formulář uvedený na webových stránkách Diecézního centra mládeže. Zde také naleznete další informace.

Pro účastníky z brněnského děkanátu nabízíme možnost společného odjezdu vlakem z Brna. V takovém případě uveďte v přihlašovacím formuláři možnost „doprava zajištěná knězem“. Více informací potom dostanou přihlášení emailem. V případě dotazů se obraťte na P. Josefa Janouška: jos.janousek@email.cz