Pastorační farní rada 27. 10. 2021

Téma jednání: Synoda 2021 – 2023 na farní rovině

P. Jan Mráz zahájil setkání společnou modlitbou, předložil slovo diecézního koordinátora pana biskupa Pavla Konzbula a dále deset tematických synodálních okruhů.

Výsledky naší diskuze:

1. Hledání a určení hlavního synodního koordinátora farnosti
2. Bude vytvořen přihlašovací formulář, skrze který se může kdokoliv přihlásit.

a. Formulář bude obsahovat poučení o GDPR a sbírat kontakty na přihlášené.
b. Zájemci ve formuláři budou moci zakliknout preferovaná témata, zda-li jsou ochotni moderovat skupinku.
c. Přihlašování bude možné přes web nebo v sakristii.

3. Dále vytvoříme tabulku s termíny, do které se budou moci zapsat moderátoři.
4. Úprava farního webu: týdně aktualizovat veřejnou tabulku s termíny a moderátory na webových stránkách farnosti, odkazy na příslušné články z webu o synodě (Cirkev.cz).
5. Plakátek na venkovní vývěsku kostela (oslovení i „kolemjdoucích“).
6. Inspirativní text do ohlášek (do Tomáška?).
7. Umožnění přístupu do farní budovy pro skupinky.
8. Byl zřízen farní synodální email: synoda@svtomas.net.
9. Skupinky se mohou potkávat na faře (a v sakristii kostela?) krom večerních úterků. Víkendové termíny budou též možné, ale v omezené míře. Potkat se mohou i dvě až tři skupinky ve stejnou dobu. Pokud moderátor skupinky nebude moci přijít, hledá za sebe náhradu. Moderátory skupinky mohou být dvě i osoby současně.
10. Přátelé mohou také vytvořit svoji skupinku mimo výše popsaný systém. Své výsledky mohou zaslat buď přímo na biskupství nebo na farní synodální email.
11. Ve skupinkách není třeba dělat nějaké závěry, jde o sbírání podnětů.

U všech úkolů bylo dohodnuto kdo se postará o jejich vykonání.