Pomoc lidem, kteří se v církvi setkali se sexuálním násilím

Brněnské biskupství od září spolupracuje s týmem specializovaných psychologů a psychoterapeutů, kteří jsou v rámci nově spuštěného projektu 3P zdarma připraveni nabídnout pomoc lidem, kteří se v církvi stali obětí sexuálního násilí nebo zneužívání, případně mu byli v církevním prostředí vystaveni nepřímo. Odborné zkušenosti čerpali specialisté v zahraničí – potřebné vzdělání i proškolování financovalo samo biskupství.

Potřebu adresovat tato nelehká témata a poskytnout nabídku kvalifikované pomoci akcentuje biskup Pavel Konzbul i ve svém zářijovém pastýřském listu, který se bude číst v neděli
17. září: „Papež František vybízí k modlitbě za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve, aby tak jejich bolest byla uzdravena. V naší diecézi je od září otevřen Projekt 3P, který zraněným nabízí psychologickou a duchovní pomoc.“

Zároveň biskup Konzbul téma doplňuje slovy: „Oběti sexuálního násilí v církevním prostředí si kromě děsivého prožitku nesou dál i nedůvěru ke společenství věřících, ztrátu pocitu bezpečí a porozumění. Považoval bych za selhání, kdybychom tyto lidi nechali samotné a nenabídli jim odbornou podporu a duchovní doprovázení.”

Službu může využít kdokoli, případně prosíme o její doporučení každému, kdo by ji potřebovat mohl. Odborníky je možné kontaktovat telefonicky nebo e-mailem a sjednat si schůzku, při které se domluví na dalším postupu.

“Chceme zároveň lépe vzdělávat všechny pracovníky diecéze, kteří se ve své činnosti setkávají s lidmi. Cílem je udělat maximum, abychom předcházeli tomuto zcela nepřijatelnému chování v řadách představitelů církve,” vysvětluje biskup Pavel Konzbul.

Kontakt:
+420 737 682 013
projekt3p@dieceze.cz
Při kontaktu uveďte “projekt 3P”

 

Tisková zpráva