Provoz kostela aktuálně – od 3.12.2020

Aktuálně se konají bohoslužby podle běžného rozvrhu.

Ve všední dny odpoledne se kostel otvírá již v 16 hodin, je možné požádat přítomného kněze o svátost smíření.
Další možnost svátosti smíření je v kapucínském kostele každý všední den od 9 do 16,30 (zpovídají tam i naši kněží).

Podle vládního nařízení platí od 3.12. následující omezení:

  1. každý účastník bohoslužby je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
  2. shromáždění se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, tomu v našem kostele odpovídá max. počet 104 účastníků bohoslužby,
  3. před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,
  4. nepodává se ruka při pozdravení pokoje a
  5. v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu – je zakázán společný zpěv více než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb.

Děkujeme všem za laskavé pochopení a těšíme se na setkání – ať v kostele, ať prostřednictvím přenosů bohoslužeb.

Aktualizováno 5.12.2020 – platnost opatření podle PES 3