Svátost nemocných – společné slavení 22. 3.

Kdy? – pátek 22. 3. 2024 při mši sv. v 17,30 hodin

Tuto svátost může přijmout každý vážně nemocný věřící;

  • Opakovaně ji může přijmout při zhoršení stavu nebo jiné nemoci.
  • Kdo je v pokročilém věku, může přijmout pomazání nemocných i přesto, že na něm není viditelně znát nějaká nemoc.
  • Pokud má člověk podstoupit chirurgický zákrok, může mu být svátost udělena v případě, že příčinou operace je nebezpečné onemocnění.