Ohlášky na neděli 18. dubna 2021

Dnes je 3. neděle velikonoční.
Večer od 20 hodin do vyčerpání míst je možné se registrovat k účasti na bohoslužbách příští neděle.
Bohoslužby budou podle obvyklého rozvrhu, v neděli pak ještě navíc mše svaté v 10 a v 17,30 jako dnes.
Pravidelný úklid kostela bude zítra po ranní mši svaté.
Příští neděle bude 4. velikonoční.

Diecézní charita prosí o pomoc: kvůli nedostatku zdravotnických pracovníků bohužel hrozí ukončení některých služeb. Hledá proto zdravotní sestry do terénní zdravotní služby, zejména do hospicové domácí péče, i sestry do pobytových zařízení pro seniory. Hledá také lékaře do domácí hospicové péče. Více informací najdete na nástěnce, na webu charity a také na našem farním webu.