Ohlášky na neděli 17. března 2024

Dnes slavíme pátou neděli postní. Děkujeme těm, kdo se včera zapojili do úklidu kostela.

V úterý je Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Je to dopopručený svátek. Večer bude program pro děti jako obvykle: nácvik dětské scholy, křížová cesta i mše svatá.

V pátek při večerní mši svaté bude společné udílení svátosti nemocných. Tuto svátost může přijmout každý vážně nemocný věřící; další podrobnosti najdete na nástěnce a na farním webu. Není třeba se přihlašovat.

Farní bazar bude už v sobotu, a to od 15 hodin na faře. Kdo se chce zapojit do prodeje, přihlaste se, prosím, do středy. Věci bude možno přinést na faru již dopoledne mezi 10 a 11 hodinou. Kontakty a bližší informace jsou na nástěnce a na webu.

Příští neděle bude Květná neboli Pašijová. Při mši svaté v 9 hodin bude průvod, který začne svěcením ratolestí před kostelem, při ostatních bohoslužbách jen slavnostní vstup se svěcením ratolestí. Prosíme, abyste si přinesli své květiny a ratolesti k požehnání.

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu, v úterý a v pátek v 17 hodin bude pobožnost křížové cesty, v úterý pro děti.
Ve čtvrtek před večerní mší svatou od 16,30 bude adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Otec Pavel Hověz byl ve čtvrtek propuštěn z nemocnice do domácího léčení. Všechny Vás srdečně zdraví, děkuje za modlitby, kterými jej velké množství lidí provázelo, a těší se, až bude možné se zase osobně setkat při slavení Eucharistie.