Ohlášky na neděli 21. března 2021

Dnes slavíme pátou neděli postní.

Zítra, 22. března, uplyne rok od úmrtí první oběti nemoci COVID-19. Česká biskupská konference zve k připojení k občanské iniciativě „Minuta ticha“ která chce připomenout a uctít již přes 24 500 obětí této nemoci v naší zemi. Tam, kde je to možné, se mají v poledne rozeznít kostelní zvony.

Prosíme Vás o pomoc s úklidem kostela zítra po ranní mši svaté.

Ve čtvrtek je slavnost Zvěstování Páně, je to doporučený svátek.

Pořad bohoslužeb bude podle obvyklého rozšířeného programu, tedy navíc mše sv. v neděli v 10 a v 17,30. Kromě toho v pátek v 17 hodin křížová cesta a ve středu a v pátek ve 20 hodin kající pobožnost.

Příští neděle bude šestá postní, zvaná Květná. Vzhledem k omezením se nebude konat žádný průvod, na začátku každé mše sv. bude připomínka Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma a svěcení ratolestí.

Na nedělní mše svaté a o slavnosti Zvěstování je možná účast pouze pro ty, kteří se ohlásí přes registrační systém, zahájení registrace je dnes (tj. v neděli) ve 20 hodin.

Protože není pravděpodobné, že by se na velikonoce uvolnila proti-epidemická opatření, účast na velikonočních bohoslužbách bude velmi omezená. Na farním webu najdete několik odkazů k pomoci se slavením velikonoc v rodinách.