Ohlášky na neděli 24. října 2021

Slavíme 30. neděli v liturgickém mezidobí, světový den modliteb za misie. Výtěžek dnešní sbírky bude odeslán na podporu papežským misijních děl.

Zítra po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Ve čtvrtek je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů, v pátek v naší diecézi slavíme památku blahosl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice.

Blíží se památka zesnulých. Pro ty, kteří by z vážného důvodu nemohli navštívit hřbitov v prvním listopadovém týdnu, platí výjimečně možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé již od zítřka. Podrobnosti jsou na nástěnce, farním webu i v novém čísle Tomáška, které dnes máte k dispozici.
V sobotu v 19 hodin zde bude vzpomínkový a modlitební večer za všechny zemřelé během uplynulého roku.

Po celý měsíc říjen vás zveme k modlitbě růžence zde v kostele, a to od pondělí do pátku vždy od 17 hodin.

Příští neděle bude 31. v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.