Ohlášky na neděli 27. června 2021

Dnes je 13. neděle v liturgickém mezidobí.

Na dnešní den vyhlásil otec biskup mimořádnou sbírku na pomoc postiženým přírodní katastrofou na jihovýchodní Moravě. Další možnosti jak přispět prostřednictvím Charity nebo fondu PULS najdete na webu farnosti. Výtěžek dnešní sbírky budeme odesílat okamžitě, ale své příspěvky můžete vložit také do konce června do charitní pokladničky.

Každoroční sbírka na bohoslovce se bude konat příští neděli.

Zítra po ranní mši svaté bude pravidelný úklid kostela.

V pondělí je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka a v úterý slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze, je to doporučený svátek. V úterý večer bude poslední dětská mše svatá v tomto školním roce.

V sobotu oslavíme svátek sv. Tomáše, apoštola, patrona našeho farního kostela. Ranní i večerní mše svaté budou z tohoto svátku. V tento den je možné v našem kostele získat plnomocné odpustky.

Příští neděle bude 14. v mezidobí.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.
Upozorňujeme, že během července a srpna (od 6.7. do 27.8.) budou v našem kostele ve všední dny mše svaté pouze ráno v 7 hodin. Večerní mše lze navštívit v sousedním kostele sv. Jakuba a to v 19 hodin. V sobotu a v neděli se pořad bohoslužeb nemění.

Otec Martin Hönig byl s platností od 1. srpna jmenován farním vikářem ve Velkém Meziříčí. Děkujeme mu za službu v naší farnosti a do nového poslání přejeme Boží pomoc a požehnání.

Dnes máte k dispozici nové číslo farního zpravodaje Tomášek.