Ohlášky na neděli 28. března 2021

Dnes je Květná neděle, začíná Svatý týden umučení a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista.

Prosíme Vás o pomoc s úklidem kostela zítra po večerní mši svaté.

Příležitost ke svátosti smíření bude od pondělí do středy vždy od 15,30 do 18 hodin, na Zelený čtvrtek a Velký pátek již od 14 avšak pouze do 16.30 hodin. Během obřadů Svatého třídenní se v našem kostele nezpovídá.

Od pondělí do středy budou bohoslužby podle obvyklého rozvrhu.

Na Zelený čtvrtek bude pouze jedna mše svatá Na památku večeře Páně, v 17.30 hodin. Pak bude kostel otevřen k soukromé adoraci.

Zveme vás ke společné modlitbě v Getsemanské zahradě, velkopátečnímu rozjímání nad křížem a setrvání u Božího hrobu – letos ze svých domovů. Můžeme se takto na dálku v modlitbě společně propojit jako farnost. Můžete se zapsat do sdílené exelové tabulky a hodinu z celého velikonočního tridua, tak věnovat modlitbě. Je možné zapsat jak jednotlivce, tak celé rodiny.

Velký pátek je dnem přísného postu. Také v letošním roce se uskuteční farní křížová cesta v Chudčicích, tentokráte však nebude možné ji procházet společně. Bude připravená pro rodiny, nebo jednotlivce. Od 9.00 do 14.00 budete moci na 6. zastavení najít schovaný poklad a vynést ho na horu až ke třem křížům, kde tento nalezený poklad dle přiloženého návodu vložíte do společného díla. Jistě vše pochopíte na místě. Modlitbu křížové cesty si můžete stáhnout do svých telefonů na internetových stránkách farnosti. Zveme vás ke společné modlitbě a rozjímání o Ježíšově oběti za nás za všechny.
Odpoledne v 15 hodin se pak koná pobožnost křížové cesty zde v kostele. Velkopáteční obřady s uctíváním svatého kříže začnou v 17.30. Po nich bude příležitost k osobní modlitbě před vystaveným křížem.

Bílá sobota je dnem tichého rozjímání u Kristova hrobu. Obřady Velikonoční vigilie začnou večer v 19,30 hodin uvnitř v kostele, nebude se konat průvod se svícemi. Při této bohoslužbě budou pokřtěni a biřmováni naši katechumeni. Prosíme, přineste si k obřadům svoje svíce, zabezpečené proti odkapávání vosku.

V neděli oslavíme Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Bohoslužby budou v 7.45, 9, 10, 11, 17.30 a v 19.30 hodin. Na konci každé mše svaté bude tradiční žehnání pokrmů. Pro ty, kdo se nebudou moci zúčastnit, zveřejníme na webu žehnací modlitbu k požehnání pokrmů v rodinách.

Na velikonoční pondělí budou jen tři bohoslužby, a to v 7.45, v 9 a v 17.30.

Časy bohoslužeb byly stanoveny s ohledem na vládní opatření, především na zákaz nočního vycházení. V pátek večer (26.3.2021) však vláda vydala usnesení, kterým uděluje výjimku od 1. do 3. dubna: za účelem návštěvy bohoslužby je možné vycházet v tyto dny až do půlnoci.

Počet účastníků bohoslužeb je nadále omezen, proto je třeba se k návštěvě bohoslužeb od Zeleného čtvrtku do velikonočního pondělí registrovat. Zahájení registrace je dnes ve 20 hodin.
Prosíme vás, abyste se v této době registrovali pouze na jednu bohoslužbu, aby se co největší počet farníků mohl zúčastnit alespoň některého z obřadů. Na velikonoční vigilii pak bude počet míst velmi omezen, katechumeni mají vyhrazena pro každého pouze tři místa, to je pro kmotra a partnera nebo jinou blízkou osobu, zbývající místa budou k dispozici pro registraci.

Nejen pro rodiny s dětmi jsme připravili video-katecheze Godly play k prožití Svatého týdne. Katecheze začínají na Květnou neděli a končí na neděli Vzkříšení Páně. Odkaz na katecheze najdete na www.live4g.cz nebo na webu farnosti, kde jsou i další odkazy na materiály, které vám mohou pomoci prožít velikonoce co možná naplno a s užitkem.

Podrobnější informace jsou kromě webu také na nástěnce a v novém čísle Tomáška, které je dnes k dispozici.

Přejeme Vám všem požehnané prožití velikonočních svátků.