Pozvání faráře k zapojení do synodního procesu

Milí přátelé,

všechny Vás srdečně zvu k zapojení do konzultační fáze Synody, vyhlášené papežem Františkem.

Nabízí se možnost prodiskutování několika témat a můžete za sebou zanechat stopu v podobě názorů, nových impulsů, nápadů, podnětů, své spokojenosti nebo i nespokojenosti.

V naší farnosti je možné se přihlásit do skupinek prostřednictvím formuláře na webu nebo v sakristii u kostelníka Pavla Zahradníka – který s Vámi onen formulář vyplní :-). Přihlášeným budou následně nabídnuty termíny a témata, ze kterých si budou moci vybrat. Přihlásit se můžete i v případě, že máte vlastní skupinu, ve které chcete diskutovat a výstupy pak budete moci předat farnímu koordinátorovi. Funkci farního koordinátora přijal Jan Keprt. Diskuze ve skupinkách budou probíhat v průběhu listopadu, prosince a ledna. Poté farní koordinátor z Vašich podnětů zpracuje výstup pro koordinátora diecézního.

Zapojit se můžete také modlitbou, a o tu Vás prosím, aby Duch svatý vedl naše kroky i mysl.

E-mail na farního koordinátora: synoda@svtomas.net