Synoda a naše farnost

„Nastal čas, aby laici postoupili o krok vpřed, o další krok, a aby našli v církvi prostor nezbytný k tomu, aby tak učinit mohli, tedy způsob jak odpovědět na své povolání.“ (Papež František)

Milí farníci,

Pro mnohé z Vás bylo pozvání biskupů k synodálnímu procesu na konci nedělní mše před třemi týdny první, možná překvapivou, informací na toto téma. O co se vlastně jedná?

Od II. vatikánského koncilu se každé tři roky scházejí na tzv. synodě zástupci biskupů z celého světa, jakožto poradní sbor papeže, a radí se o určitých oblastech života církve, ke kterým papež chce slyšet jejich hlas. Po skončení plenárního zasedání synody pak papež vydává závěrečný dokument, tzv. exhortaci, na dané téma.

Když byl zvolen papežem František, vnesl do synodního procesu nový požadavek: nechce již slyšet pouze hlas biskupů, ale proces konzultace se má dostat až na úroveň farností a jednotlivých věřících. Role synody tím má být výrazně posílena. Zajímavé je, že tématem Františkovy první synody byla rodina, stejně jako v roce 1980 na začátku pontifikátu sv. Jana Pavla II. Před plenárním zasedáním biskupské synody v roce 2015 proto proběhla na podzim 2013 konzultační fáze na úrovni farností a diecézí, a na podzim 2014 mimořádné zasedání synody o rodině.

Podobně i nyní si papež nepřeje slyšet jen hlas biskupů, ale znovu chce, aby měl možnost promluvit každý křesťan, který se chce do synodního procesu zapojit. Začíná konzultační fáze synody, která bude trvat (pouhé) tři měsíce, a jejímž tématem je „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání.“ Práce pak budou dále probíhat na úrovni diecézí, biskupských konferencí i celých kontinentů. Synodální cesta se pak má završit plenárním zasedáním biskupů v říjnu 2023.

Jakmile budou přicházet další informace, především témata k diskusím ve skupinkách, budeme je zveřejňovat na farním webu (na stránkách ČBK i brněnského biskupství je již nyní na toto téma celá řada textů). Svolávám pastorační radu farnosti, a po jmenování farního koordinátora Vás pak poprosíme o vytvoření synodních skupinek. Dopředu Vám děkuji za modlitby, a děkuji těm z Vás, kteří se do synodní cesty zapojí.

Váš farář Jan Mráz